hỗ trợ khách hàng

Vnnavi HomeHóa đơn - Thanh toán

  • Chu kỳ thanh toán phí thành viên dành cho chủ nhà hàng ra sao?
Phí duy trì trang thông tin nhà hàng trên hệ thống Vnnavi được đóng theo từng năm vào đầu chu kỳ. Trước thời hạn kết thúc hợp đồng một (01) tháng, nhân viên Vnnavi sẽ liên hệ quý khách và gửi hợp đồng gia hạn.
 

Valid XHTML 1.0 Transitional