hỗ trợ khách hàng

Vnnavi HomeQuản lý nhà hàng

  • Tôi là chủ nhà hàng có thông tin đăng tải trên Vnnavi. Tôi có thể tự quản lý nội dung trên trang nhà hàng của mình không?

Có. Quý khách có thể tự quản lý thông tin trên trang nhà hàng của mình với tài khoản và mật khẩu được cung cấp kèm theo trong hợp đồng thành viên mà quý khách đã ký kết với Vnnavi.

Nếu quý khách để thất lạc thông tin tài khoản, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cấp lại.

 

Valid XHTML 1.0 Transitional