customer support

Vnnavi HomeAds

  • Tôi là webmaster của một website, muốn trao đổi liên kết hoặc logo với Vnnavi. Vnnavi có chương trình này không?

Có. Vnnavi sẵn sàng trao đổi liên kết hoặc trao đổi logo với những website có nội dung phù hợp.

Vị trí: Nếu Google PageRank(PR) hoặc Alexa Rank(AR) của website các bạn cao hơn hoặc bằng với PR hoặc AR của Vnnavi, Vnnavi sẽ đặt logo của các bạn trên trang chủ. Ngược lại Vnnavi sẽ đặt logo của các bạn trong trang liên kết này. Nếu PR hoặc Alexa của các bạn cao hơn Vnnavi, các bạn có thể đặt logo trên trang chủ hoặc trang nội dung. Ngược lại các bạn phải đặt logo Vnnavi trên trang chủ của các bạn.

Để lấy được đoạn mã chứa logo bạn hãy chọn một logo phù hợp. Sau đó nhấp vào ô bên dưới logo đó. Toàn bộ đoạn mã sẽ được đánh dấu. Bạn hãy copy rồi dán vào nơi thích hợp trong trang web của bạn. Vnnavi yêu cầu cac bạn dùng đúng đoạn mã được cung cấp bên dưới.

Kích thước: 160x80

 

 

Kích thước: 468x60

 

 

Search


Valid XHTML 1.0 Transitional